Tanda Niaga (Trademark)

Penggunaan Bersyarat Logo Desa Murni Sdn Bhd (DM)

Penggunaan logo seperti yang dipaparkan di bawah boleh digunakan pada laman web dan bahan cetak tanpa izin bertulis khusus dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Nama anda atau logo lebih besar atau lebih menonjol dari logo Desa Murni.
  2. Anda mengakui hak-hak DM dalam tanda dagang untuk nama dan logo DM dan bersetuju untuk tidak mendaftar atau berusaha mendaftarkan tanda dagangan termasuk nama atau logo di mana-mana negara. Anda selanjutnya bersetuju bahawa anda tidak akan memperoleh hak dalam gunakan logo bersyarat.
  3. Tidak ada kekeliruan dibuat antara penggunaan anda dan DM dan tidak ada implikasi bahawa isi bahan sekitarnya disokong oleh DM.
  4. Manfaatnya tidak merugikan, misalnya, berbahaya atau merosakkan, dengan nilai salah satu tanda DM, integriti tanda, reputasi atau goodwill, seperti penggunaan yang berkaitan dengan produk, perkhidmatan atau kandungan lain yang ( a) kata-kata kesat, cabul, atau pornografi, (b) mengandungi kenyataan tentang DM yang memfitnah, tuduhan atau hasutan, (c) akan dianggap sebagai melakukan jenayah atau akan mendorong perilaku yang akan dianggap sebagai jenayah atau (d) akan menimbulkan liabiliti sivil.
  5. Logo tidak bertambah dalam saiz atau diubahsuai dalam bentuk apapun, kecuali bahawa penurunan dalam saiz dibenarkan asalkan perkadaran tetap sama.
  6. Lesen terhad ini tidak meliputi hak untuk menggunakan logo bersyarat, atau tanda dagangan dan polisi lain DM sebagai cap dagang untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan anda sendiri. Misalnya, tidak boleh menggunakan logo bersyarat ini pada setiap bungkusan produk atau dokumentasi, CD-ROM atau label disket.
  7. Penggunaan logo bersyarat merupakan risiko anda sendiri. Kebenaran oleh DM disediakan "sebagaimana adanya", tanpa jaminan, termasuk (tidak terhad) semua jaminan tanpa-pelanggaran.
  8. Anda bersetuju untuk menggantikan kerugian DM terhadap segala kos undang-undang atau lain yang dibuat dengan penggunaan logo.

Semua penggunaan bersyarat logo juga harus secara penuh dengan tanda dagangan, lesen dan dasar berkaitan yang dikeluarkan oleh DM (dan yang boleh berubah dari masa ke masa). Dasar-dasar dan syarat-syarat yang dinyatakan di atas boleh berubah dari masa ke masa tanpa notis. Setiap perubahan akan terdapat di laman web desamurnibatik.com. Dengan menggunakan logo bersyarat, anda bersetuju dengan syarat-syarat yang dinyatakan di sini.

DM boleh menarik balik kebenaran yang diberikan kepada anda bila-bila masa. Jika penarikan berlaku, anda harus segera berhenti menggunakan semua logo bersyarat.

LAST_UPDATED2